دوره های زبان ترکی

اولویت های برنامه های آموزشی خود در نظر گرفته است تا هموطنان ارجمندمان بتوانند زبان ترکی را در یک دوره زمانی مناسب به خوبی یاد بگیرند و در کمترین زمان ممکن ضمن تعامل با محیط ترک زبان از فعالیت های اجتماعی و زندگی روزمره خود لذت ببرند. ما با برنامه ریزی دقیق و موثر، به کار گیری سیستم آموزشی کارآمد، بهره مندی از مدرسان مجرب و توان مند و فراهم نمودن محیطی صمیمی تلاش می کنیم تا تجربه یادگیری زبان ترکی را برای زبان آموزان خوشایند و دلچسب کنیم